063/300-615 | 063/666-691
office@smartblock.rs

Radovi uživo

Pratite radove uživo:


Kao što smo već pominjali, celokupni radovi na prvim pametnim zgradama u Pančevu, u naselju Strelište, izvode se fazno. Radovi na prvoj zgradi su uveliko u toku i odvijaju se po predviđenom planu i roku. Nakon detaljno isplaniranih i uspešno okončanih radova ispod nivoa zemlje, nastavljamo sa nadzemnim spratovima.


Vrh